Home
logo Spirometrija | Par asociāciju | Speciālistiem | Sadarbības partneri | Foto | Kontakti
Par asociāciju

Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija ir atklāta organizācija, kas izveidota un darbojas uz sabiedrības pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata. Tā dibināta 1991. gada 14. februārī kā Ārstu Fiziatru zinātniskās biedrības pēctece.

Asociācijas mērķis ir veicināt savas specialitātes attīstību Latvijā, piedaloties nacionālās programmas izstrādē savā specialitātē, sniedzot informāciju un rekomendācijas Latvijas Republikas likumdošanas un izpildorgāniem, kā arī sabiedriskām organizācijām par prioritāriem virzieniem praktiskajā plaušu slimību un tuberkulozes ārstēšanā, zinātnē, un veikt vēl daudzas citas darbības, kas virzītas uz cilvēka dzīvības un veselības saglabāšanu.

Asociācijas valde

Valdes priekšsēdētājs: Asoc. prof. Alvils Krams

Valdes locekļi: Dr. Antra Beķere, Dr. Ineta Grīsle, Dr. Gunta Kirvelaite, Dr. Zita Lauska, Prof. Māris Baltiņš, Dr. Anda Cīrule, Dr. Anda Nodieva, Dr. Renāte Snipe

Asiocācijā ir 202 biedri, to skaitā 13 Goda biedri.

Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas biedru sapulce.

 

© Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija
WEB: eLaikmets