Home
logo Spirometrija | Par asociāciju | Speciālistiem | Sadarbības partneri | Foto | Kontakti
Cik tīrs ir gaiss, ko elpojam?

Mūsdienās gaisa piesārņojuma problēma, īpaši pilsētās, ir ļoti aktuāla.

Piesārņojošās vielas gaisā spēj izmainīt vides apstākļus (negatīvi tiek ietekmēta ne tikai gaisa kvalitāte, bet daļa piesārņojošo vielu nonāk arī augsnē un ūdenī), tiek nodarīts kaitējums cilvēka veselībai un ekosistēmām. Vairāk par gaisa piesārņojumu lasiet „VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izveidotajā rakstā.
http://pulmo.lv/files/Informacijapargaisatiribuuntiragaisanozimilabai(plausu)veselibai..pdf

16.09.2014

© Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija
WEB: eLaikmets